Komplexní zpracování plechu pomocí CNC technologií

Dotazník pro zaměstnance firmy

Vážená paní/pane,
v návaznosti na informace, které Vám již poskytl pan Ing. Koutný, zasílám Vám dotazník, který by měl poskytnout Vaše názory na řadu otázek, které jsou aktuální k řešení ve firmě LASER-TECH, spol. s r.o. Výsledky tohoto průzkumu budou použity v mém magisterském studiu při zpracování závěrečné práce nazvané Strategie řízení výroby ve firmě LASER-TECH, spol. s r.o. Předpokládám, že některé návrhy na opatření mohou být využity i ve vaší firmě. Proto si dovoluji požádat Vás o zodpovězení níže uvedených otázek a vrácení dotazníku do 24 hod po jeho obdržení.
Děkuji.
Mgr. Marta Kubačáková

1. Je výroba zakázkově dostatečně naplněna?
Ano
Ne, proč:
Částečně, proč:
2. Je stávající skladba výrobních zakázek optimální?
Ano
Ne, proč:
Částečně, proč:
3. Je stávající velikost výrobních zakázek optimální?
Ano
Ne, proč:
Částečně, proč:
4. Je dosavadní objem vlastních výkonů ve výrobě dostačující?
Ano
Ne, proč:
Částečně, proč:
5. Je třeba zvýšit konkurenceschopnost firmy?
Ano
Ne, proč:
Částečně, proč:
6. Je rozšíření výrobního zaměření firmy na dokončovací operace za správné a potřebné?
Ano
Ne, proč:
Částečně, proč:
7. Má být firma soběstačná u dokončovacích operací (mimo povrchové úpravy)?
Ano
Ne, proč:
Částečně, proč:
8. Je současné technologické a strojní vybavení dostatečné?
Ano
Ne, proč:
Částečně, proč:
9. Jsou dodržovány termíny plnění zakázek?
Ano
Ne, proč:
Částečně, proč:
10. Je stávající systém řízení výroby dobrý?
Ano
Ne, proč:
Částečně, proč:
11. Je třeba zlepšit proces řízení výroby?
Ano
Ne, proč:
Částečně, proč:
12. Je nutno navržené změny v procesu řízení výroby realizovat rychle?
Ano
Ne, proč:
Částečně, proč:
13. Hodnotíte současnou produktivitu práce jako dobrou?
Ano
Ne, proč:
Částečně, proč:
14. Je fond pracovní doby zaměstnanců produktivně využíván?
Ano
Ne, proč:
Částečně, proč:
15. Je stávající kvalita odváděné práce dobrá?
Ano
Ne, proč:
Částečně, proč:
16. Odpovídá úroveň nabídkových cen výrobním nákladům?
Ano
Ne, proč:
Částečně, proč:
17. Je schopna výroba realizovat zakázky za nabídkové ceny?
Ano
Ne, proč:
Částečně, proč:
18. Dochází v průběhu realizace zakázek ke ztrátám v důsledku chybného řízení a organizace práce?
Ano
Ne, proč:
Částečně, proč:
19. Dochází v průběhu realizace zakázek ke ztrátám v důsledku vadné práce dělníků?
Ano
Ne, proč:
Částečně, proč:
20. Je třeba doplnit a zkvalitnit manažerský tým?
Ano
Ne, proč:
Částečně, proč:
21. Kontakt na Vás:
Vaše jméno 
Funkce
Váš e-mail

Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali tomuto průzkumu.


LASER-TECH, spol. s r.o., Vejdovského 1102/4a, 772 11 Olomouc, Česká republika

Tel.: +420 585 208 830, +420 585 225 361, Fax: +420 585 225 360, E-mail: